Preventief?

Er wordt vaak gesproken over preventief onderzoek. Maar wist je dat veel onderzoeken eigenlijk helemaal niet preventief zijn?
Iedere fysieke aandoening kan 6 fasen doorlopen. In fase 1 kan dat bijvoorbeeld een simpel kuchje zijn, wat in fase 6 een ernstige longaandoening kan zijn geworden. 
De meeste onderzoeken, zoals echografie, mammografie, MRI, etc., kijken allemaal mee in fase 4: er moet al wat zijn, wil er wat gezien kunnen worden. Ofwel; er heeft al een verandering van weefsel plaatsgevonden.  Daar is niets preventiefs aan. 

Thermografie kijkt mee in fase 2: op het moment dat de weefsels gaan veranderen, vangt thermografie dat al op. En kan er dus ook preventief wat gedaan worden, om het proces te keren.

Borstonderzoek

Het meest bekend is de Medische Thermografie vanwege de preventieve borstonderzoeken. Vanaf je 50ekrijg je eens in de twee jaar een oproep voor het bevolkingsonderzoek borstkanker met behulp van mammografie. Toch blijft het cijfer van mensen met borstkanker oplopen. Hoe kan dat?
Mammografie is géén preventieve methode (je bent meestal al te laat).
Thermografie kijkt mee in veel eerder stadium. Er kan dus vaak ook preventief wat gedaan worden, om gezond te worden en te blijven.
Borstonderzoek met thermografie is geschikt voor alle vrouwen vanaf 23 jaar, voor alle borsten en cupmaten, voor implantaten en amputaties.

Mannen- en vrouwengezondheidsonderzoek

Niet alleen kan je met medische thermografie een preventief borstonderzoek laten doen. Het gehele lichaam kan in beeld gebracht worden. Je krijgt een ‘sneak preview’ van je gezondheid, zodat je ook zelf aan het roer kunt blijven staan en doen wat nodig is om het evenwicht in je lichaam te herstellen.

Tijdens een mannen of vrouwen gezondheidsonderzoek wordt aandacht besteed aan eventuele schildklierafwijkingen, gebitsverstoringen, halsslagaders, hart- en longpatronen, lever-, maag- en miltfuncties, darmen en nieren. Ook de rug wordt meegenomen.
Dan is er ook nog het volledige lichaamsonderzoek, waarbij ook armen, handen, benen en voeten in beeld gebracht worden.

En… je neemt zelf de controle weer in handen!

Als je met thermografie, een ‘sneak preview’ van je gezondheid krijgt, kun je ook zelf aan het roer blijven staan en doen wat nodig is om het evenwicht in je lichaam te herstellen. In het thermografierapport dat je ontvangt na het onderzoek, krijg je de benodigde preventieve gezondheidsadviezen.

Een netwerk van ervaren behandelaars
Natuurlijk gebeurt het weleens dat we bij een thermografie iets opmerken dat zich al verder lijkt te hebben ontwikkeld dan fase 2. In dat geval verwijzen we je door naar één van de uitstekende artsen en therapeuten in ons netwerk. Zij zijn allemaal goed bekend met medische thermografie.
Jíj blijft de regie voeren over je eigen gezondheid. Maar ons hele team denkt graag met je mee!

Hoe werkt medische thermografie?

Medische thermografie is gebaseerd op de meting van de temperatuur aan de oppervlakte van de huid. De ultragevoelige camera meet deze temperatuur millimeter voor millimeter en maakt hier kleurenbeelden van. Daarbij worden álle temperatuurverschillen gemeten; zelfs de verschillen kleiner dan 0,05°C.

Het lichaam zendt warmte uit tot zo’n 6 centimeter onder de huid. Als er iets ongewoons aan de hand is in je lichaam, zoals een ontsteking, die een voorstadium kan zijn van een ernstiger aandoening, is dat dus op het niveau van de huid te detecteren.

Met andere woorden: de oppervlakte van de huid functioneert als een schakelkast waar informatie wordt uitgewisseld tussen verschillende lichamelijke processen. Met behulp van de infraroodcamera wordt deze informatie inzichtelijk gemaakt, waarna deze geïnterpreteerd kan worden. Uiteraard gebruiken wij voor dit laatste de beste, meest geavanceerde software.

Een (borst)onderzoek met behulp van medische thermografie is:

  • Voor zowel mannen als vrouwen
  • Pijnloos en 100% veilig 
  • Er komt géén straling vrij
  • Je borsten hoeven niet ‘geplet’ te worden
  • Betrouwbaar en accuraat
  • Geschikt voor alle borsten (incl. implantaten en amputaties) en lichamen
  • De thermograaf blijft op ca. 1 meter afstand en er is geen fysiek contact.

Rapport en nuttige adviezen

Thermografie geeft duidelijkheid over de gezondheid van je lichaam. Van elk thermogram krijg je een persoonlijk rapport (opgesteld door een Physician, dat is een in thermografie gespecialiseerd arts of een in thermografie gespecialiseerd therapeut). Dit rapport nemen wij uitgebreid met je door.

Hierin staat welk risico er eventueel te zien is.
De mogelijke risico’s zijn verdeeld in niveaus. Bij het hoogste niveau verwijzen we je door naar je huisarts. Bij de lagere niveaus geven we je nuttige adviezen om je lichaam (nog) beter te behandelen en je borsten (nog) beter te verzorgen. Door deze adviezen in de praktijk te brengen kun je je lichaam lekker soepel en gezond houden – een leven lang!

3 maanden follow-up

Je kunt na de screening kiezen voor een follow-up van drie maanden.
Vanuit het rapport naar aanleiding van een thermische screening, en vanuit bepaalde klachten die er zijn, gaan we tijdens een Gezondheids- en Welzijnsconsult een behandeladvies opstellen.
Er wordt gekeken naar de resultaten in het rapport, bestaande klachten, naar jouw voedingspatroon, stress-factoren etc. Bestaande (fysieke) klachten zullen worden gekoppeld aan emotionele thema’s.

Er zullen diverse scans en metingen worden verricht om te kijken naar voedselallergieën, tekorten of overvloeden aan mineralen, vitaminen, etc. Hieruit zal een advies komen van behandeling en/of aanvulling met voedingssupplementen of essentiële oliën.

Ook kunnen we met u een afspraak maken voor een behandeling in onze eigen praktijk.

Samenwerkingen

Jess! heeft ervoor gekozen om voor de Medische Thermografie een samenwerking aan te gaan met diverse partner-organisaties. 

Internationaal is Jess! aangesloten bij de iAMT, de international Association of Medical Thermographers.

In Nederland is dat De Groene Zuster, pionier op het gebied van Medische Thermografie.
De oprichtster van De Groene Zuster, Francine van Broekhoven, is tevens de vice-president van de iAMT.

Hiermee beoogt Jess! de kwaliteit van de medische thermografie hoog te houden.

 

Mogelijkheden en tarieven

Bij een compleet eerste studie van je borsten worden negen beelden gemaakt vanuit verschillende hoeken. Daarmee kunnen in een vroeg stadium veranderingen van lichamelijke processen inzichtelijk worden gemaakt die zich later zouden kunnen ontwikkelen tot borstklachten.

Prijs: € 245,-

Klik hier om een afspraak te maken

Wie voor het eerst een thermogram laat maken krijgt van ons meestal het advies een baseline-borststudie te laten doen. Deze studie bestaat uit twee metingen met drie tot zes maanden daartussen. De eerste is een soort ‘nulmeting’, die laat zien hoe de algehele staat van je borsten op dat moment is. Op basis daarvan krijg je dan een aantal adviezen om zelf verbetering aan te brengen in het weefsel van je borsten. Vervolgens doen we de tweede meting, om te kunnen beoordelen of en in hoeverre de patronen die we hebben waargenomen in het eerste onderzoek, al zijn opgelost.

Deze twee studies samen vormen wat wij noemen: ‘de baseline’. Oftewel: de blauwdruk van jouw borsten.

Deze baseline pakken we er altijd bij als je opnieuw komt voor een borststudie. (Daarbij adviseren wij een frequentie van ten minste eens per anderhalf jaar.) De nieuwe beelden worden dan vergeleken met de baseline, om te zien of er veranderingen hebben plaatsgevonden. Voor de eerste thermografie betaal je € 245,-. (Uiteraard kun je ook meteen voor de hele baseline betalen.) Voor het tweede onderzoek betaal je € 170,-. Daarmee is dus je baseline compleet.

(De arts die de beelden van de eerste studie beoordeelt, bepaalt na hoeveel maanden de tweede studie van de baseline plaatsvindt. Het totaalbedrag mag in twee delen betaald worden.)

Prijs: € 415,-
Klik hier om een afspraak te maken

Na je eerste borststudie (of bij voorkeur de baseline) worden alle volgende onderzoeken als vervolgconsults gezien en tegen een lager tarief aangeboden.

Wij adviseren ten minste elke anderhalf jaar zo’n vervolgstudie te laten doen. Vrouwen bij wie het niveau van zorg relatief iets hoger ligt, geven we het advies om jaarlijks te komen voor controle.

Prijs: € 195,-
Klik hier om een afspraak te maken

Een vrouwen-gezondheidsstudie bevat in de eerste plaats een volledig borststudie. Daarnaast wordt de buikregio bekeken, in verband met eventuele afwijkingen in de spijsvertering. Op foto’s van hoofd en nek zijn eventuele tekenen van allergie, holteproblematiek en vroegtijdige aanwijzingen voor hart- en vaatproblemen te zien. Tot slot wordt de rug in beeld gebracht.

Prijs: € 345,-
Klik hier om een afspraak te maken

De meeste mannen die kiezen voor een mannen-gezondheidsstudie doen dit om meer inzicht te krijgen in mogelijke problemen met hart- en bloedvaten. Om deze te kunnen detecteren, worden opnamen gemaakt van het hele torso. Daarnaast worden foto’s genomen van hoofd en nek om te kijken naar eventuele holteproblemen, gebitsproblemen, de toestand van de schildklier en halsslagader en mogelijke oorzaken van hoofdpijn.

Prijs: € 315,-
Klik hier om een afspraak te maken

Bij een zogenaamd full body-lichaamsstudie wordt letterlijk je hele lichaam in beeld gebracht. Met andere woorden: dit onderzoek is een uitbreiding van het vrouwen- of mannen-gezondheidsonderzoek, waarbij ook de onderrug, armen en benen worden meegenomen.

We besteden in het bijzonder aandacht aan de bloedvaten. Er kan bijvoorbeeld een aanleg zijn voor spataderen. Ook richten we ons op eventuele schildklierafwijkingen, gebitsverstoringen, halsslagaders, hart- en longpatronen, lever-, maag- en miltfuncties, darmen en nieren.

Prijs: € 475,-
Klik hier om een afspraak te maken

Deze studie is van een specifiek gebied van het lichaam zoals handen, voeten, kaak, rug of juist een wond. Een nuttige studie voor het vaststellen waar bijvoorbeeld pijn door wordt veroorzaakt of waar een ontsteking gelokaliseerd is. Deze studie bevat een aantal foto’s en thermografische vergelijking met het andere (gezonde) lichaamsdeel.

Prijs: € 125,-

Klik hier om een afspraak te maken